DarkSite

Back Home
Ms. Brown

Възраст

Не се осмелихме да попитаме.

Тегло

Значително по-малко от нейния коефициент за интелигентност.

Обича

Властта.

Ms. Brown

"Факт е, че нищо не може да е по-добро от оригинала"

Мрази

Червения цвят.

Скрити таланти

Да е винаги права.

Ms. Brown
Ms. Brown
Ms. Brown
Ms Brown